Tematy

 
 
 
 
 
 
 

Projekt UE

Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym – etap I

Beneficjent projektu: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2007-2013 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca regionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt zrealizowano w okresie od 16 marca 2009 roku do 30 czerwca 2012 roku

Całkowita wartość projektu: 4 790 856,80PLN.
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 353 599,73PLN.
Wkład Gminy Firlej: 1 437 257,07PLN.

Głównym celem projektu jest rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Firlej poprzez rozwój turystyki jako istotnej dziedziny gospodarki Gminy.

W ramach projektu wykonano:
- dwa pomosty rekreacyjne na Jeziorze Firlej o długości 108 i 103m, wraz pomostem do cumowania łodzi i pomostem dla ratownika,
- ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem LED wokół Jeziora Firlej wraz z dojściami do dróg gminnych i powiatowych oraz parkingiem – łączna długość 4 500m,
- dostawę wyposażania turystycznego – rowery wodne, kajaki,
- dostawę wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo – kamizelki, zestawy ratownicze,
- system monitoringu obiektów turystycznych,
- serwis internetowy dotyczący turystyki nad Jeziorem Firlej.