Tematy

 
 
 
 
 
 
 

Kultura

Najprężniejszym ośrodkiem kulturalnym w Gminie Firlej jest Gminna Biblioteka Publiczna. Specyfika jej działalności polega na tym, że poza funkcją biblioteczną pełni ona również funkcję Domu Kultury, pracowni komputerowej, Punktu Informacji Turystycznej oraz inicjatora przedsięwzięć dla społeczności. W bibliotece swoją siedzibę mają także lokalne Stowarzyszenia. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi jednostka macierzysta w Firleju oraz dwie filie biblioteczne w Sobolewie i Woli Skromowskiej. Do podstawowych zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, organizowane są również ciekawe akcje inicjowane przez młodzież a jednocześnie podnoszące atrakcyjność i ofertę placówki np. bookcrossing, koncerty, projekcje filmów, wieczory kulturalne.

Pokaż # 
Tytuł Poprawiono
Gminna Biblioteka Publiczna 08 maj 2013