Tematy

 
 
 
 
 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna

Najprężniejszym ośrodkiem kulturalnym w Gminie Firlej jest Gminna Biblioteka Publiczna. Specyfika jej działalności polega na tym, że poza funkcją biblioteczną pełni ona również funkcję Domu Kultury, pracowni komputerowej, Punktu Informacji Turystycznej oraz inicjatora przedsięwzięć dla społeczności.

W bibliotece swoją siedzibę mają także lokalne Stowarzyszenia. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi jednostka macierzysta w Firleju oraz dwie filie biblioteczne w Sobolewie i Woli Skromowskiej. Do podstawowych zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, organizowane są również ciekawe akcje inicjowane przez młodzież a jednocześnie podnoszące atrakcyjność i ofertę placówki np. bookcrossing, koncerty, projekcje filmów, wieczory kulturalne.

Biblioteka współpracuje ze szkołami z terenu Gminy organizując wspólnie : ferie zimowe, rajdy rowerowe, spotkania kół zainteresowań (kulinarne, teatralne, plastyczne, fotograficzne), konkursy (plastyczne, recytatorskie), przeglądy piosenki (dziecięcej, kolęd i pastorałek), oprawę świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada), turnieje oraz zajęcia sportowe (capoeira, aerobic, tenis stołowy).

Biblioteka organizuje również szereg imprez środowiskowych, a także pomaga przy organizacji dni miejscowości. W bibliotece prowadzone są także zajęcia animacyjne dzięki działaniu wolontariatu “PROJEKTOR -wolontariat studencki” z siedzibą w Lublinie. We współpracy ze Stowarzyszeniami i innymi instytucjami biblioteka realizuje projekty angażujące mieszkańców gminy.